Lidmaatschap

 
De Huisartsenkring Zuid Holland Zuid kent een getrapte contributie.

Contributie 2019

Gevestigde huisartsen Bedrag
BBI hoger dan € 230.000 € 187,50
BBI tussen € 138.000 en € 230.000 € 125,00
BBI tot € 138.000 € 100,00
Waarnemers/hidha
BBI € 67.000 en hoger € 100,00
BBI tot € 67.000 € 50,00

De contributie wordt jaarlijks in de kringledenraad vastgesteld.

De heffing van de contributie vindt plaats door de ledenadministratie van de LHV te Utrecht. Eén maal per jaar ontvangt u een mail met daarin het contributiebedrag.

Het lidmaatschap van de kring is gekoppeld aan het lidmaatschap van de LHV. Dit betekent dat als iemand lid wordt van de LHV, hij/zij ook meteen lid wordt van een kring.

Uw voordelen als lid

Het lidmaatschap van de LHV brengt diverse voordelen met zich mee voor u als huisarts. Zie hier alle voordelen op een rij.
Het lidmaatschap van de kring brengt u ook nog andere voordelen. De kring is aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en voor individuele vragen. De kring werkt mee aan regionale projecten en ondersteunt daarmee vernieuwing en bewaakt tevens de regionale positie van de huisarts in deze nieuwe ontwikkelingen (die zonder ons ook doorgaan). Zie hier de kringdossiers.