Lidmaatschap

 
Contributie 2021; Deze is gelijk gebleven aan de contributie van 2020.

Tarief 2021
Huisarts 0: € 0 - 50.000 € 120
Huisarts 1: € 50.001 - 75.000 € 140
Huisarts 2: € 75.001 - 105.000 € 160
Huisarts 3: € 105.001 - 135.000 € 180

Huisarts 4: € 135.001 +  

€ 200

De heffing van de contributie vindt plaats door de ledenadministratie van de LHV te Utrecht. Eén maal per jaar ontvangt u een mail met daarin het contributiebedrag.
Het lidmaatschap van de kring is gekoppeld aan het lidmaatschap van de LHV. Dit betekent dat als u lid wordt van de LHV, u ook meteen lid bent van de kring. 

Uw voordelen als lid

Het lidmaatschap van de LHV brengt diverse voordelen met zich mee voor u als huisarts. Zie hier alle voordelen op een rij.
Het lidmaatschap van de kring brengt u ook nog andere voordelen. De kring is aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en voor individuele vragen. De kring werkt mee aan regionale projecten en ondersteunt daarmee vernieuwing en bewaakt tevens de regionale positie van de huisarts in deze nieuwe ontwikkelingen (die zonder ons ook doorgaan).