Motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden

 

Voor polishouders Nationale Nederlanden € 125,- korting.

Inzetbaarheid hangt samen met gedragscomponenten. Daarom leren we de deelnemers het ICF-gespreksmodel toe te passen. Onderdelen van dit model zijn het functioneren buitenshuis, het dagelijks functioneren thuis, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Deze componenten helpen de leidinggevende en de medewerker om preventief aandacht te schenken aan gedragsfactoren die het functioneren van de medewerker beïnvloeden. Een open gesprek hierover met de medewerker biedt ruimte voor oplossingen die helpen om werkend beter te worden en verzuim te voorkomen. 

Leerdoel

De deelnemers van de training leren ‘de vijf stappen’:

  • signalen herkennen (stress en energiebronnen herkennen)
  • het probleem analyseren (met behulp van het ICF-gespreksmodel)
  • van probleem naar oplossing (via de oplossings- gerichte methode)
  • oplossing ook doen (motiverende gespreksvoering)
  • borgen van de afspraken

 

Na de workshop zijn de deelnemers in staat om dreigende uitval te herkennen en met de medewerker in gesprek te gaan, zodat de leidinggevende de medewerker motiveert om zijn inzetbaarheid te versterken.  

Inhoud

De methodiek van motiverende gespreksvoering leidt tot duurzame gedragsverandering. Deze aanpak is goed bruikbaar voor leidinggevenden die in gesprek willen met hun medewerker om een gezonde werk- of leefstijl te stimuleren en zodoende de inzetbaarheid te verhogen.

Daarnaast zal de rol van de leidinggevende in het kader van de wet Verbetering Poortwachter en loondoorbetaling aan de orde komen. Deelnemers weten welke partijen een rol spelen en met welke vraagstelling zij deze kunnen inzetten, waaronder de bedrijfsarts. Zij zijn zich bewust van de kosten van verzuim en hun eigen rol daarin.

Praktische informatie

DoelgroepPraktijkhouder
Praktijkmanager
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 225,- / Aios € 120,- / Niet-leden € 425,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma
  • Rol leidinggevende
  • Methodiek motiverende gespreksvoering 
  • Praktische oefeningen
Trainer(s)

Peter Lijster is arbeids- en organisatiedeskundige. Hij gelooft in het zelfsturend vermogen van medewerkers, waarin zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk, leven en loopbaan. Medewerkers gaan hierover in gesprek met hun leidinggevende, die periodiek het initiatief neemt voor een ‘goed gesprek’ over veranderen of verbreden van inzetbaarheid. De organisatie schept de randvoorwaarden, waarbinnen medewerkers/leidinggevenden deze zelfsturing kunnen realiseren. Resultaat? Flexibele en duurzame inzetbaarheid van mens en organisatie, uitgaande van kansen.  

 

Deborah Fortuyn is arbeids- en organisatiedeskundige. Haar drijfveer? Mensen en organisaties in beweging krijgen, op een haalbare, respectvolle en resultaatgerichte manier. Zodat werken beter wordt en leuk blijft. Ze doet dit graag met een kwinkslag, prikkelend, eerlijk en krachtig. Van coachen en trainen krijgt ze veel energie, zeker als het gaat om communicatieve vaardigheden en effectiever communiceren als professional en als team.

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Heeft u een ziekteverzuimverzekering bij Nationale Nederlanden dan krijgt u € 125,- per deelnemer na afloop vergoed. Op basis van de deelnemerslijst neemt Nationale Nederlanden contact met u op voor teruggave van bovengenoemd bedrag.