Update mazelen in Europa

Ingezonden stuk GGD
 
Zoals bij u wellicht bekend stijgt het aantal gevallen van mazelen in Europa nog steeds. Ook is daarmee de kans op mogelijke import van mazelengevallen in Nederland groter en ook is er een meer kans op verspreiding naar gezondheidspersoneel. Landelijk ziet het RVIM dit jaar wat meer mazelen-gevallen dan vorig jaar.

Graag zouden wij u als huisartsen op twee zaken willen attenderen:

- Mocht een patiënt, bij wie een sterke verdenking op mazelen is, zich telefonisch melden bij uw huisartsenpraktijk, dan is het advies om deze patiënt niet op het reguliere spreekuur te laten komen. Dit is om eventuele transmissie naar andere, niet-beschermde patiënten en patiëntjes in uw huisartsenpraktijk (wachtkamer) te voorkómen. U kunt zo nodig overleggen met de GGD (tel. 078-7708508).

- Daarnaast adviseren wij dat u de vaccinatiestatus van uw personeel inventariseert en zo nodig op peil brengt. Het blijkt dat niet alle gezondheidszorgwerkers voldoende beschermd zij tegen mazelen (door 2 BMR-vaccinaties of na doorgemaakte infectie). Vooral personen geboren tussen 1965 en 1975 - nog voor de invoering van mazelenvaccinatie - blijken regelmatig niet beschermd te zijn door natuurlijke infectie. Personen geboren in 1976 en 1977 hebben in hun jeugd slechts 1 mazelenvaccinatie gekregen. Voor het volledige advies verwijzen wij u naar het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’