Overzicht beschikbare ELV-bedden

 
Sinds kort heeft u ook inzicht in de beschikbaarheid van ELV-bedden in Dordrecht en Zwijndrecht. Dit in vervolg op een initiatief dat sinds 1 maart jl. in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden draait.

Huisartsen uit de Hoeksche Waard kunnen ook gebruik maken van de bedden in Dordrecht (locaties Crabbehof en De Prinsemarij) en Zwijndrecht (Swinhove). De ZGWA heeft in Dordrecht een aantal huisartsen bereid gevonden tot het leveren van huisartsenzorg aan patiënten die daar op een ELV-bed zijn geplaatst en waarvan de eigen huisarts te ver uit de buurt praktiseert. In Zwijndrecht is het nog niet gelukt hier huisartsen voor beschikbaar te vinden.

Op de website van Drechtzorg vindt u een actueel overzicht van waar er in de regio bedden beschikbaar zijn voor patiënten die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Het verzoek aan de verwijzer is om daarbij gebruik te maken van het afwegingsinstrument.

U vindt het volledige nieuwsbericht met meer informatie in de bijlage.