Jaarplan 2018 Huisartsenkring Zuid-Holland Zuid

 
Graag willen we onze prioriteiten voor 2018 met u delen. Het volledige jaarplan vindt u in de bijlage.

Dit jaar willen we er als kringbestuur vooral zijn om u te ondersteunen bij het uitvoeren van uw dagelijks werk. U kunt hierbij denken aan vragen of problemen in de samenwerking met bijvoorbeeld de zorggroep of andere ketenpartners. Daarnaast is het uitvoeren van landelijk beleid en de (materiele) belangenbehartiging een aandachtsgebied.

Belangenbehartiging
We profileren ons als bestuursleden prominent(er) als LHV’er in de regionale overleggremia waarin we deelnemen. U kunt hierbij denken aan overleg met andere huisartsenorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars, afstemming over crisissituaties (Harop) en activiteiten van het Achterstandsfonds.
De LHV behartigt ook landelijk uw belangen. Als belangenbehartiger, gesprekspartner, dienstverlener en promotor op collectief niveau. Individueel kunt u terecht voor o.a. juridisch- en bouwadvies, nascholing en diverse aantrekkelijke kortingen en ledenvoordelen.
We gebruiken het kringbestuur als klankbord om onze individuele input bij de andere bestuursleden te toetsen. In sommige gevallen willen we ook uw mening weten. In dat geval wordt u hiervoor benaderd door het kringbureau via een nieuwsbrief of peiling.

Vraagbaak
We zijn als bestuur uw aanspreekpunt voor regionale vragen, problematiek en klachten op alle terreinen. We zullen als kring niet alles zelf oppakken maar wel elke vraag aannemen. Er wordt per vraag gekeken waar deze het beste ondergebracht kan worden. Waar mogelijk wordt ondersteuning geboden door het bestuur zelf, bureau of door de landelijke LHV. In de andere gevallen wordt u in contact gebracht met de juiste persoon/organisatie.

Afstemming
We starten in 2018 een Regiotafel Huisartsenbestuurders ZHZ met zorggroepen, huisartsposten, ROS en kring. Doel is de samenwerking vinden, met één stem spreken richting derden en delen van regionale ontwikkelingen.
Daar we u, als LHV-lid, vertegenwoordigen willen we u graag meer betrekken bij onze activiteiten. Door middel van het uitzetten van z.g.n. periodieke flashvotes vragen we uw mening over zaken die u als huisarts aangaan. De eerste flashvote ontvangt u direct na dit bericht. Ook blijven we u informeren middels een landelijke en regionale nieuwsbrief. 
 
Uw kringbestuur,
 
Adrie Evertsen
Jaap Boersma
Maarten den Breejen
Rianne Scheepbouwer
Ron van Houten
Willem Donk

BijlageGrootte
PDF-pictogram jaarplan_2018_-_zhz_definitief.pdf82.2 KB