Formulariumgericht voorschrijven, VGZ stemt in

 
Op 17 mei ontving u van ons bericht dat in 2018 Zilveren Kruis, CZ en Menzis de module doelmatig voorschrijven in segment 3 meten op basis van één indicator. Deze module is in nauwe samenwerking tussen LHV en ZN ontwikkeld. VGZ heeft inmiddels ook ingestemd met deze module.

Wilt u de informatie hierover nogmaals nalezen kan dat via deze link.