Een klacht, wat nu?

 
Er is een grote kans dat u als huisarts tijdens uw werkzame leven geconfronteerd wordt met een klacht.

Naast de technische afwikkeling van een klacht speelt ook een emotionele component een rol. U kunt hiervoor professionele hulp zoeken maar mogelijk heeft u ook baat bij een gesprek met een collega die ervaring heeft met deze problematiek.

Om u tegemoet te komen in deze laatste optie richt de kring een klankbord in bestaande uit een pool van (oud) huisartsen, allen met ervaring in de omgang met een klacht. Hun advies: Schroom niet om hulp te zoeken!

Voor de kringleden uit Zuidwest Nederland is de klankbordpool in het najaar beschikbaar. Vindt u het prettig om contact te hebben met een lid van het klankbord? Laat het ons weten. Wij zullen u in overleg koppelen aan een van de ervaringsdeskundigen uit de pool.

Er is nog ruimte voor uitbreiding van de klankbordpool. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die hiervoor geschikt is? Laat het ons weten: 0162-408200 of c.jacobs@lhv.nl.