Algemene verordening gegevensbescherming

 
Met ingang van 25 mei van dit jaar dienen alle beroepsgroepen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywetgeving geldt voor de hele EU. Wellicht hoorde u hier al over in radiospotjes of hebt u er al het nodige over gelezen in de vakbladen en de LHV-nieuwsbrieven

Op de website van de zorgautoriteit staat een tien stappenplan om te doorlopen. Op de LHV website staat een apart dossier over privacywet AVG. Daarin vindt u al heel veel informatie. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

In een later stadium leveren we oplossingsrichtingen aan voor de verschillende gestelde vragen. We proberen alle oplossingen zo klein en compact mogelijk te houden zodat het werkzaam blijft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de LHV. Hiervoor is een speciaal emailadres geopend: avg@lhv.nl.